بازگشت بزرگ آرتور کونان در مسابقات سمینول هارد راک |

River Poker


آرتور کونان یک پیروزی عالی و غیرمحتمل در مسابقات فوق العاده تگزاس هولدم 50،000 دلاری سوپر های رولر ” سمینول هارد راک ” داشت و در نهایت جایزه مقام اول 733،320 دلاری را بدست آورد. وی گفت: ” من با این بازگشت، بسیار شوکه شدم و البته بسیار خوشحال. “

در روز آخر ” آرتور کونان ” کمترین ژتون‌ها را داشت که فقط 9 برابر شرط اجبار بزرگ بود، در حالیکه ژتون‌های ” کریس بروور ” و ” ست دیویس ” حدود 80 برابر این میزان بودند. در حالیکه ” جرمی آوسموس ” از بازی خارج شده بود، آرتور کونان توانست خود را در بازی نگه دارد و در مقابل جفت 6 ” شان وینتر ” و با نشان دادن یک فلاش، ژتون‌های خود را دو برابر کرد و شان وینتر در رتبه پنجم به کار خود پایان داد.

در حالی که چهار بازیکن مانده بودند، دست بزرگ به وقوع پیوست. دیویس افزایش ناچیزی به میزان 60،000 واحد داد و کونان آن را پذیرفت و آنها یک فلاپ ♥ 10♥ 6♦Q را دیدند. دیویس یک شرط بندی 90،000 واحدی انجام داد و کونان مجدداً قبول کرد. در تِرن ♦J، دیویس دوباره 90،000 واحد شرط گذاشت اما این بار، کونان این رقم را 250،000 واحد افزایش داد و با پذیرش دیویس به سمت ریوِر ♥4 رفتند. دیویس چک کرد، کونان 265،000 واحد افزایش شرط داد و دیویس پذیرفت. کونان با ♥ 9♠ 7یک بلوف عجیب زده بود که دیویس آن را با کویین و ده خود خنثی کرد.

کونان فقط با یک ژتون 25،000 واحدی در بازی باقی ماند، که به اندازه یک شرط اجبار کوچک بود. در دست بعد کونان با ♦4♠ 2 در مقابلQ♥ ♦K برنده شد تا 100،000 واحد ژتون بدست آورد. او دست بعدی را نیز با ♥ A♥ 7 در مقابل یک ♦ 6 ♣ Aپیروز شد و سپس با جفت 2 در برابر آس و نه، به برتری رسید و یک مجموع 505،000 واحدی ژتون را هنگامی که شرط اجبار بزرگ به 30،000 واحد رسیده بود، برای خود فراهم کرد.

یک پات کلیدی دیگری در مقابل دیویس اتفاق افتاد و این بار کونان با ♥ Q♥ 10 و کارت‌های میز♥ 6 ♣7♥4 ♣8 در برابر دیویس برتری را به دست آورد. حالا با استفاده از ژتون‌های به دست آمده، کونان توانست دیوس را از بازی خارج کند و همچنین با جفت 7 خود موفق به برتری در برابر آس و 10 هم خال کریس بروور و شکست وی شد. تنها ” سام سوورل ” با مقدار اندکی ژتون باقی مانده بود و او دقایقی بعد نیز شکست را پذیرفت در جایگاه دوم قرار گرفت و آرتور کونان فرانسوی یک حماسه بزرگ را خلق کرد.تهران پوکر

River Poker